Aktualności

Plan szkolenia jednoetapowego OSP

 

    Informujemy, że związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem strażaków ratowników OSP jesteśmy zmuszeni zastosować następujące kryteria naboru równe dla wszystkich jednostek OSP.

    Przyznaje się dla każdej jednostki OSP jedno miejsce na szkolenie. W przypadku, gdy limit nie zostanie wyczerpany na szkolenie będą przyjmowani kolejni strażacy z danej OSP, aż do utworzenia grupy docelowej liczącej 48 strażaków. Prosimy o ponumerowanie kart skierowania będzie to informacja pomocna przy prowadzeniu rekrutacji.

    Zgłoszenia na powyższe szkolenie wg nowych druków prosimy przesyłać do 4 września br. na adres KP PSP w Wołominie. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.

    Miejsce szkolenia zostanie podane po zakończeniu rekrutacji. Dopuszcza się organizację szkolenia w części teoretycznej na terenie jednostek OSP po uprzednim zadeklarowaniu takiej jednostki.

    Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel. 0-22 761 33 41.

Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze 2015

    Powiatowe Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze rozegrane zostaną 13 września br. na terenie OSiR w Wołominie.

Czytaj więcej: Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze 2015

Płoną lasy w powiecie wołomińskim

Komenda Powiatowa PSP w Wołominie w okresie od 1 stycznia do 20 sierpnia 2015 roku odnotowała już 457 pożarów lasów na terenie powiatu wołomińskiego. Od początku sierpnia w niespełna trzy tygodnie wołomińscy strażacy ugasili 95 pożarów lasów oraz 75 pożarów nieużytków i upraw rolnych.

 

 

Czytaj więcej: Płoną lasy w powiecie wołomińskim

Zapotrzebowanie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - Jednoetapowe

W związku z potrzebą ułożenia planu szkoleń w okresie jesiennym prosimy

kierownictwo jednostek OSP o przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych w swoich

jednostkach w zakresie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Po

przeprowadzeniu takiej analizy prosimy o wstępne zgłoszenie do naszej Komendy ilość osób,

które takiego szkolenia wymagają.

Czytaj więcej: Zapotrzebowanie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - Jednoetapowe

czwartek, 03, wrzesień 2015

Maciej Komorowski 511-554-737