Aktualności

Zapotrzebowanie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (jednoetapowe)

W związku z potrzebą ułożenia planu szkoleń w okresie jesiennym prosimy kierownictwo jednostek OSP o przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych w swoich jednostkach w zakresie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Po przeprowadzeniu takiej analizy prosimy o wstępne zgłoszenie do naszej Komendy ilość osób, które takiego szkolenia wymagają.

Czytaj więcej: Zapotrzebowanie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (jednoetapowe)

Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 Uwaga!!!

Szkolenie rozpoczyna się w sobotę 23 sierpnia 2014 roku o godzinie 9.00 w budynku KP PSP w Wołominie przy ul.Sasina 15.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przystępuje do organizacji szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie, trwa 41 jednostek lekcyjnych i realizowane będzie w soboty i niedziele począwszy od 23 sierpnia.

Zgłoszeń kandydatów na szkolenie należy dokonać zgodnie z załączoną kartą zgłoszenia, do której należy dołączyć aktualne dokumenty (karta zgłoszenia zawiera wymagania stawiane kandydatom na szkolenie).

Informujemy, że ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje w pierwszej kolejności data wpływu zgłoszenia. Dodatkowo w przypadku dużej ilości zgłoszeń ustal się limit zgłoszonych strażaków z danej jednostki max. 3 strażaków.

Czytaj więcej: Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Powołanie nowego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie

   Z dniem 15 lipca br. nadbryg. Gustaw Mikołajczyk Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał st. kpt. mgr inż. Andrzeja Wysockiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie.

Czytaj więcej: Powołanie nowego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie

Odejście ze służby na zaopatrzenie emerytalne zasłużonych strażaków

   30 czerwca 2014 r. grono strażaków i współpracowników pożegnało odchodzącego ze służby na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Bogdana Jarczewskiego - Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Czytaj więcej: Odejście ze służby na zaopatrzenie emerytalne zasłużonych strażaków

poniedziałek, 01, wrzesień 2014

Maciej Komorowski 511-554-737