Aktualności

Współpraca buduje bezpieczeństwo

1. Komenda Powiatowa PSP w Wołominie informuje, że w  wyniku zrozumienia potrzeb zakupu nowoczesnego sprzętu, pozyskano dzięki wyrozumiałości Powiatu Wołomińskiego, Gminy Wołomin, Miasta Marki, Miasta Kobyłka, Gminy Tłuszcz, Gminy Dąbrówka, środki finansowe, dzięki którym możliwy był zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego.

Sprzęt został już odebrany od Wykonawcy i stanowi wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Jest on wykorzystywany przez strażaków naszej komendy do działań w zakresie ratownictwa drogowego i technicznego.

 

2. Gmina Wołomin wspomogła nas w tym roku także poprzez przeznaczenie środków finansowych na naprawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 MAN użytkowanego przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Wołominie.

Dzięki przekazanej kwocie, możliwa była szybka naprawa pojazdu i przywrócenie jego pełnej zdolności operacyjnej.

 

3. Środki finansowe przekazane przez Gminę Radzymin zostały wydatkowane na oczekiwaną modernizację zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wołominie.

 

4. Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” przekazała darowiznę finansową, która została wydatkowana
na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, który usprawni prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

środa, 19, grudzień 2018

Maciej Komorowski 511-554-737