Aktualności

Uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jacka Pietranika

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w obecności zaproszonych gości oraz załogi, odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jacka Pietranika, który po ponad 30 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W uroczystości udział wzięli:

Piotr Uściński Poseł na Sejm RP,

st. bryg. Bogdan Łasica Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

ks. Jerzy Sieńkowski Kapelan Mazowieckich Strażaków,

płk. Tadeusz Likus Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński,

dh Antoni Tarczyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, starosta powiatu mińskiego,

Delegacja Komendantów Miejskich/Powiatowych PSP z komend województwa mazowieckiego,

gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz,

podinspektor Marek Ujazda Komendant Powiatowy Policji w Wołominie,

dh Paweł Bednarczyk Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,

Burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wołomińskiego,

Byli komendanci Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,

Przedstawiciele strażackich związków zawodowych i emerytów,

Najbliższa rodzina Komendanta

Przedstawiciele lokalnej prasy i mediów,

 

Po pożegnaniu się ze sztandarem wołomińskiej Komendy, odchodzący Komendant złożył na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Łasicy meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku.

Po zdanym meldunku odczytano przebieg służby odchodzącego Komendanta.

 

st. bryg. mgr inż. Jacek Pietranik

Przygodę ze służbą pożarniczą zaczął w 1986 r., kiedy to pomyślnie zdał egzaminy wstępne i podjął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Kończąc SGSP w czerwcu 1991 roku uzyskał tytuł mgr inżyniera pożarnictwa i został promowany na stopień podporucznika.

Z dniem 01.09.1991r rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Wołominie w 22 Oddziale Stołecznej Komendy Warszawskiej Straży Pożarnej, jako Dowódca Oddziału Zawodowej Straży Pożarnej, a z chwilą powstania Państwowej Straży Pożarnej został mianowany na Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wołominie. Pierwsze doświadczenia młodego oficera, kierującego pracą i działaniami podległych strażaków miały duży wpływ na dalszą pracę w strukturach straży pożarnej. Ten okres to zbieranie doświadczeń w pracy podczas działań zawodowych strażaków i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejne lata przynosiły szybkie zmiany w zasobach pojazdów pożarniczych, sprzętu gaśniczego i specjalistycznego, w tym technicznego oraz w wyposażeniu osobistym strażaków. Przybywało też dużo zadań ratowniczych: technicznych, chemiczno-ekologicznych, działania przeciwpowodziowe i inne. Lata 1991-1993 to duża ilość pożarów na obszarach leśnych. Dysponujące starym, mało sprawnym sprzętem gaśniczym Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza i Ochotnicze Straże Pożarne wykonywały heroiczną pracę zmagając się z dużą ilością pożarów lasów, łąk i nieużytków. Do największych akcji w tamtym okresie należy zaliczyć kilkudniowy pożar torfowiska w Gminie Wołomin, natomiast najbardziej dramatyczną pożar budynku, gdzie tragiczną śmierć poniósł kolega ze służby.

Na tym etapie kariery zawodowej przyszedł czas pewnych zmian, który był początkiem służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Przeniesienie służbowe nastąpiło z dniem 15 kwietnia 1996r i było motywowane własną prośbą. Tam przez pół roku pracował jako dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Warszawie, następnie od 15 listopada 1996r rozpoczął przeszło 11-letnią służbę w pionie operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie jako: oficer, starszy oficer, starszy specjalista i dyżurny operacyjny województwa. Praca w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie to udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i dowodzenie nimi na terenie całego województwa mazowieckiego oraz udział w organizacji działań ratowniczych na obszarze całego kraju (powódź 1997 i 2001r, pożar rafinerii gdańskiej w 2003r).

Lata pracy w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa to także udział w ćwiczeniach o zasięgu wojewódzkim i krajowym, inspekcje jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego województwa mazowieckiego, a także udział w szkoleniu i propagowaniu wiedzy pożarniczej.

Kolejnym szczeblem w karierze zawodowej st. bryg. Jacka Pietranika było powołanie go z dniem 1 marca 2007r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Był to w pewnym sensie powrót po latach do pracy w „terenie”. Praca na tym stanowisku to kierowanie zespołem ludzi, ścisła współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, władzami samorządowymi, szkołami i organizacjami publicznymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przeciwpożarowej powiatu wyszkowskiego. Okres służby na tym stanowisku to udział w licznych działaniach ratowniczych jak np. pożar dużych obiektów handlowych w Wyszkowie, czy likwidacja miejscowego zagrożenia na rzece Bug o charakterze katastrofy ekologicznej w lipcu 2009 r. Poza lokalnymi działaniami, ważnym był też udział w działaniach ratowniczych podczas powodzi majowych z 2010 roku w rejonie Sandomierza i Połańca.

Z dniem 15 września 2011 r Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie powołał bryg. Jacka Pietranika na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. W pracy na tym stanowisku przydatne okazały się doświadczenia zdobyte na poprzednich stanowiskach służbowych. To nie tylko doświadczenia w pracy operacyjnej (dowodzenie akcją gaszenia bardzo dużego pożaru hal magazynowo- produkcyjnych w Łajskach w październiku 2011r) ale także w organizacji i kierowaniu komendą powiatową m.in. działania mające na celu pozyskanie działki pod budowę obiektów Komendy, udział w procesie przygotowania do Euro 2012, w tym przygotowanie zabezpieczenia dla bazy pobytowej reprezentacji Grecji oraz krajowego sztabu i bazy sił policyjnych zabezpieczających imprezę na terenie Legionowa i powiatu legionowskiego.

Wieloletnia służba i doświadczenie w kierowaniu jednostką spowodowały, że z dniem 23 stycznia 2013r został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Nowa większa Komenda to nowe wyzwania. Tu po krótkim rozpoznaniu od nowa rozpoczął się proces związany z dążeniem do poprawy warunków pracy w Komendzie oraz posterunku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Wołomin w Tłuszczu. Skutecznie udało się podnieść stan etatowy strażaków do 88 i kontynuować proces wymiany sprzętu pożarniczego oraz uzupełnienia normatywu w zakresie samochodów pożarniczych.

Te wszystkie sukcesy to głównie efekt dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, lokalnymi samorządami pod kierunkiem starostów wołomińskich i innymi podmiotami współpracującymi z Państwową Strażą Pożarną. Codzienna służba to również dowodzenie licznymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi, organizacja ćwiczeń i szkoleń dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia wysokiego poziomu gotowości operacyjnej.

St. bryg. Jacek Pietranik to kompetentny i wymagający dowódca, stawiający przed sobą i strażakami wysokie cele do osiągnięcia. Szacunek do munduru oraz dbałość o straż sięga nie tylko poziomu zawodowego, ale również i ochotniczego. Całokształt działalności, długoletnia nienaganna służba, skuteczne dowodzenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych niewątpliwie pozytywnie przekładają się na wizerunek dzisiejszej straży pożarnej.

Po 1469 dniach służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie st. bryg. Jacek Pietranik pozostawia w służbie bardzo dobrze przygotowany do wykonywania swoich obowiązków zespół strażaków ratowników oraz zorganizowaną kadrę. Sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w tym 3 nowe samochody pożarnicze, wyremontowane pomieszczenia służbowe Komendy i posterunku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Wołomin w Tłuszczu, a także zrewitalizowane otoczenie komendy, a co bardzo ważne w systemie ratowniczym, silniejszy powiat z wyszkolonymi strażakami i nowoczesnym sprzętem ratowniczym w Ochotniczych Strażach Pożarnych, wzmocniony o nowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, również te włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Spośród tych wymienionych i nie wymienionych dokonań należy wspomnieć jeszcze o tym, co być może będzie najtrwalsze, a dziś znajdują się w naszych domowych biblioteczkach to jest historia straży powiatu wołomińskiego spisana na kartach książki „Strażacy ziemi wołomińskiej”. To mocna inicjatywa Komendanta Jacka Pietranika, wsparta autorami i świadkami wydarzeń z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej utrwaliła w książce najważniejsze wydarzenia wołomińskich straży.

St. bryg. mgr inż. Jacek Pietranik za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, zarówno podczas działań ratowniczych, jak również codziennych czynności służbowych został odznaczony następującymi odznaczeniami i wyróżnieniami:

  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – w 2009 r.
  • Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – w 2015 r.
  • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – w 2016r.

 

Częścią tej uroczystości było również powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego dotychczasowemu Zastępcy Komendanta mł. bryg. Andrzejowi Wysockiemu.

 

Komendant st. bryg. Jacek Pietranik podziękował wszystkim zebranym oraz załodze za wieloletnią współpracę

 

Wspomnienia, szczerość i wzruszenie towarzyszyły również składanym podziękowaniom i życzeniom przez przybyłych gości.

 

Życzymy Panu, Panie Komendancie, aby zakończenie służby w Państwowej Straży Pożarnej było możliwością realizacji Pana kolejnych pasji, które być może odkładał Pan „na potem” z powodu służbowych obowiązków.

Służba z Panem była dla nas prawdziwą satysfakcją.

Życzymy Panu dużo zdrowia i powodzenia na tej „Nowej drodze życia”!

 Tekst. mł. bryg Jarosław Kłak

Foto: G. Kamiński

poniedziałek, 23, kwiecień 2018

Maciej Komorowski 511-554-737