Aktualności

Plan organizacji wyjazdu na test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Przypominamy, że 29 marca 2017 roku zaplanowano wyjazd na szkolenie w komorze dymowej. W szkoleniu udział biorą strażacy z jednostek OSP w KSRG.

Wyjazd strażaków na szkolenie z KP PSP w Wołominie ul. Sasina 15

 

Zbiorka o godz. 5:45

Wyjazd godz. 6.00

 

Na szkolenie strażak obowiązkowo zabiera ze sobą:

  • oryginał karty skierowania,
  • dowód osobisty lub legitymację OSP – do wglądu,
  • środki ochrony indywidualnej:

ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty specjalne, hełm strażacki,

  • buty sportowe,
  • aparaty powietrzne nadciśnieniowe min. 2 na jednostkę,

 

Z uwagi na ustalenia z Ośrodkiem Szkolenia nie przewiduje się innego środka transportu niż autokar.

 

Prosimy o zastosowanie się do planu i punktualne przybycie do Komendy w dniu ćwiczeń.

 

Odpłatność za przejazd wynosi 38,00 złotych od strażaka.

Istnieje możliwość wydania faktury (stawka powiększona o 8%VAT) lub dokumentu KP.

 

Przypominam o dobrej kondycji fizycznej.

 

mł. bryg. Jarosław Kłak

0-22 761 33 41

wtorek, 19, czerwiec 2018

Maciej Komorowski 511-554-737