Aktualności

"Podwójnie" “spoKREWnieni służbą” w powiecie wołomińskim

W ramach dwóch akcji honorowego krwiodawstwa organizowanych na terenie powiatu wołomińskiego strażcy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej  z terenu powiatu wołomińskiego przyłączyli się do akcji  honorowego oddawania krwi pod hasłem “spoKREWnieni służbą”

W obu akcjach brał udział  Krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Pierwsza z akcji maiła miejsce 5 marca Wołomin przy Korsaka 4 - przy OSiR w Wołominie, natomiast druga druga 19 marca 2017 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce

Łącznie w obu akcjach oddano 10,35 litra krwi. Dawcami było 23 strażaków z jednostek PSP i OSP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom, którzy swoją szlachetną postawą mogli pomoc potrzebującym. Dziękujemy  także organizatorom akcji cyklicznych organizowanych na terenie powiatu przy OSIR w Wołominie oraz przy OSP Kobyłka.

 

Opracował: mł. bryg. Jarosław Kłak

Zdjęcia: mł.bryg. Michał Mazur