Aktualności

Szkolenia w ramach kampanii społecznej „Stop pożarom traw”

W dniach 29 i 30 marca 2015 roku oficerowie Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wołominie przeprowadzili szkolenia w ramach kampanii społecznej „Stop pożarom traw”. Szkolenia odbyły się w gminie Jadów oraz Strachówka. Wykłady o szkodliwości wypalania traw zostały wygłoszone dla słuchaczy zgromadzonych na szkolenia organizowane przez Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego TZD w Wołominie.

Audytorium w przeważającej części stanowili więc rolnicy zamieszkujący teren danej gminy. Na wstępie szkoleń zostały przedstawione zagadnienia prawne dotyczące problemu wypalania praw, w tym konsekwencje karne tego typu czynów. W dalszej części zostały pokazane statystyki dotyczące pożarów traw w odniesieniu do terenu całego powiatu oraz terenu danej gminy. Przygotowane zostały tabele pokazujące ogólną ilość pożarów we wszystkich gminach powiatu oraz tabele porównawcze z ilości pożarów na 1 hektar obszaru gminy oraz na 1000 mieszkańców gminy. Z przygotowanych statystyk, każdy z uczestników szkolenia mógł sam wyciągnąć wnioski, że przyczyną pożarów traw jest przede wszystkim działalność człowieka. Tam gdzie jest duża gęstość zaludnienia i przebiegają ważne szlaki komunikacyjne tam pożarów traw jest najwięcej. Na koniec zostały omówione negatywne skutki wypalania traw i związane z tym zagrożenia.

 

 

 

Opracował: st.kpt. Grzegorz Daniłowicz

Zdjęcia: KP PSP w Wołominie

wtorek, 19, czerwiec 2018

Maciej Komorowski 511-554-737