Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

bryg. mgr inż. Wiesław Drosio

 

 


sobota, 23, luty 2019

Maciej Komorowski 511-554-737