Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu kwatermistrzowskiego

Osoba do kontaktu w godzinach pracy Komendy: asp. Grzegorz Kamiński, tel. 22 76 13 345

Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie

Ossów: Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Numer ogłoszenia: 310521 - 2016; data zamieszczenia: 20.09.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

niedziela, 24, wrzesień 2017

Maciej Komorowski 511-554-737